Poniżej spis streści z ostatniego numeru oraz odnośniki do poszczególnych streszczeń.

Zarządzanie i organizacja/management and organisation
Katarzyna Kwiatkowska, Andrzej M. Fal
Podstawowa opieka zdrowotna w krajach Unii Europejskiej, cz. III
Primary health care in European Union countries, part III

Michał Rupik Alicja Domagała
Motywowanie kadry medycznej zatrudnionej na umowach kontraktowych
Motivating of medical staff employed under the contracts

Epidemiologia/epidemiology
Aureliusz Kosendiak, Paulina Agata Limanowska, Anna Maria Felińczak
Ocena wybranych parametrów składu ciała u więźniów będących uczestnikami programu biegowego w jednym z wrocławskich zakładów karnych – badania
Evaluation of selected parameters of body composition in prisoners who are participants in the running program in one of the wroclaw prisons -pre-research

Irina Golovanova, Olena Sinenko, Yevhenii Cherkun, Tetiana Pechenyk, Luidmila Shylkina
FACTORS INFLUENCING THE DURATION OF BREASTFEEDING IN RURAL POLTAVA REGION

Aleksandra Haczkowska, Aureliusz Kosendiak
Preferencje żywieniowe młodzieży licealnej wrocławskiego Zespołu Szkół nr 1
Food preferences of high school students from the school in wroclaw 1

Alergologia/allergology
Jacek Gocki, Zbigniew Bartuzi
Rola doustnych prób prowokacyjnych w alergiach pokarmowych
The role of oral provocation tests in food allergy

Jakość i bezpieczeństwo/quality and safety
Paweł Węgłowski, Piotr Karniej, Dorota Polak-Jonkisz,
Zastosowanie metody servqual w ocenie jakości życia pacjentów leczonych nerkozastępczo – badanie pilotażowe
Application of servqual in assessing the quality of life of patients treated with renal replacement therapy – pilot study