Poniżej spis rzeczy z numeru 2/2016.

Iwona Kowalska-Bobko, Anna Mokrzycka, Michał Zabdyr-Jamróz
Sytuacja wojewódzkich podmiotów leczniczych w Małopolsce: wstępna diagnoza i obszary możliwych usprawnień
Situation of the regional public hospitals in Małopolska voivodship: preliminary assessment and areas of possible improvements

—————-

N. Comodo, F. Santomauro, H. Hatalskaya
Violence against women and children: a global public health problem

—————-

PROMOCJA ZDROWIA I PROFILAKTYKA

Aleksandra Chwalisz, Aureliusz Kosendiak, Anna Maria Felińczak
Ocena urazowości wśród osób uprawiających wspinaczkę – aspekty wybrane
Evaluation of injuries among climbers

—————-

Joanna Kołodziejczyk, Jacek Gocki, Michał Przybyszewski, Zbigniew Bartuzi
Niedobór witaminy D a częste infekcje – przegląd wybranej literatury
Vitamin D deficiency and frequent infections – a review of selected literature

—————-

EPIDEMIOLOGIA

Ireneusz Całkosiński, Sylwia Sobolewska, Anna Leśków, Aleksander Całkosiński, Krzysztof Rypuła
Ptaki jako potencjalne wektory zakażeń wirusowych u ludzi
Birds as potential vectors of viral infections of humans

—————-

ALERGOLOGIA

Michał Przybyszewski, Andrzej Kuźmiński, Małgorzata Graczyk, Ewa Szynkiewicz, Magdalena Żbikowska-Gotz, Ewa Socha, Justyna Przybyszewska, Zbigniew Bartuzi
Jakość życia u pacjentów z astmą oskrzelową atopową i nieatopową w zależności od stopnia ciężkości choroby
Quality of life in atopic and non-atopic asthma in the different stages of the disease

—————-

CHOROBY CYWILIZACYJNE

Andrzej Kotela, Jacek Lorkowski, Marcin Mikos, Ireneusz Kotela
Międzybłoniak opłucnej w gminie Szczucin
Pleural mesothelioma in Szczucin municipality