Zawartość numeru trzeciego z roku 2016. Na końcu numeru – streszczenia prac z II Międzynarodowego Kongresu PTZ, Wrocław, listopad 2016.

Agnieszka Fal-Dutra Santos
Sexual violence in conflict as a public health issue

CHOROBY CYWILIZACYJNE

Viacheslav M. Zhdan, Irina A. Holovanova, Svetlana S. Kasynets, Maksim V. Khorosh, Vladyslava D. Savytska
The analysis of implementation of cardiovascular disease primary prevention at the primary healthcare level

PROMOCJA ZDROWIA I PROFILAKTYKA

Renata Stainhoff, Aureliusz Kosendiak, Anna Felińczak
Ocena poziomu zainteresowania pilotażowym programem profilaktyki zdrowotnej wśród pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Assessment of the level of interest the pilot program of the health prevention among employees of the Wroclaw Medical University

Jolanta Grzebieluch, Janina Kulińska
Wyróżnij się albo zgiń! Wykorzystanie wizerunku celebryty w społecznych kampaniach zdrowotnych
Stand out or die! The use of the image of a celebrity in public health campaigns

ALERGOLOGIA

Karolina Lindner, Bernard Panaszek
Wpływ wieku na opóźnienie rozpoznania astmy oskrzelowej
The influence of age on the delay of asthma diagnosis

Wanda Balińska-Miśkiewicz, Ewa Willak-Janc, Hanna Sikorska-Szaflik
Znaczenie wybranych alergenów zwierząt domowych w rozwoju chorób alergicznych (świnka morska, królik, fretka, szynszyla, myszoskoczek)
Importance of selected pet allergens in the development of allergic diseases (guinea pig, rabbit, ferret, chinchilla, gerbil)

II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego „Zdrowie publiczne – efektywnie wykorzystać zasoby ochrony zdrowia” Wrocław 24–25 listopada 2016 r. – streszczenia prac