Spis treści z numeru 4/2016.

Mariola Seń, Jadwiga Staniszewska, Iwona Klisowska, Agnieszka Lintowska, Marzena Krysa
Ocena jakości opieki długoterminowej w środowisku domowym – badania pacjentów wybranej placówki miasta Wrocławia. Część I
Quality assessment of long-term care in the home environment – a study on patients of the selected facility of the city of Wrocław. Part I

Mariola Seń, Jadwiga Staniszewska, Iwona Klisowska, Agnieszka Lintowska, Marzena Krysa
Ocena jakości opieki długoterminowej w środowisku domowymm– badania pacjentów wybranej placówki miasta Wrocławia. Część II
Quality assessment of long-term care in the home environment – a study on patients of the selected facility of the city of Wrocław. Part II

CHOROBY CYWILIZACYJNE

Jan M. Juzwiszyn, Alicja Szmit, Katarzyna Golemo, Mariusz Chabowski, Dariusz Janczak
Zachowania zdrowotne chorych na cukrzycę typu 2
Health behaviors patients with type 2 diabetes
PROMOCJA ZDROWIA I PROFILAKTYKA

Lucjan Szponar, Maciej Ołtarzewski, Anna Grodowska
Wysoka zawartość energii z tłuszczu w dietach kobiet w wieku prokreacyjnym – potencjalnym czynnikiem ryzyka zagrażającym ich zdrowiu
High energy intake from fat in the diets of women at child-bearing age – a potential health risk

ALERGOLOGIA

Natalia Ukleja-Sokołowska, Agata Michalska, Ewa Gawrońska-Ukleja, Łukasz Sokołowski, Zbigniew Bartuzi
Alergia nabyta po transplantacji narządów – znane fakty i obecnie obowiązujące hipotezy
Transplant-acquired allergy – known facts and the current hypothesis

FARMAKOEKONOMIKA

Irina A. Holovanova, Svetlana S. Kasynets
Pharmacoeconomic aspects of the rheumatoid arthritis combination therapy of patients in early

ARTYKUŁ REDAKCYJNY

Monika Wróbel-Harmas, Maria Wągrowska
Jubileusz 100-lecia urodzin prof. dr hab. N. Med. Jana karola Kostrzewskiego
Centenary of the birth of prof. Jan Karol Kostrzewski